Dofollow – Nofollow Nedir? Arasındaki farklar Nelerdir?

Dofollow ve Nofollow Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

“Dofollow” ve “nofollow” etiketleri, web sayfalarının arama motorları tarafından nasıl taranması gerektiğini belirler. Aşağıdaki farklar, dofollow ve nofollow etiketleri arasındaki farklılıkları açıklar:

 1. Link değeri: Dofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarına web sayfasına gelen link değerini iletmelidir. Bu da arama motorlarına web sayfasının SEO performansını artırmasına yardım eder. Aksine, nofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarına link değerini iletmaz ve bu da web sayfasının SEO performansını etkilemez.
 2. Tarama ve dizinleme: Dofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarının web sayfasına taramasına ve dizinlemesine izin verir. Bu da web sayfasının arama sonuçlarındaki görünürlüğünü artırabilir. Aksine, nofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarının web sayfasına taramasına ve dizinlemesine izin vermez ve bu da web sayfasının arama sonuçlarındaki görünürlüğünü etkilemez.
 3. Spam bağlantılar: Dofollow etiketli bağlantılar, arama motorları tarafından spam olarak değerlendirilebilir ve web sayfasının SEO performansını negatif yönde etkileyebilir. Aksine, nofollow etiketli bağlantılar, arama motorları tarafından spam olarak değerlendirilmez ve bu da web sayfasının SEO performansını koruyan bir yoldur.

Kısaca, dofollow ve nofollow etiketleri, web sayfalarının arama motorları tarafından nasıl taranması gerektiğini belirler. Dofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarına link değerini ileter, web sayfasına tarama ve dizinleme izni verir ve spam bağlantılarının oluşmasına neden olabilir. Aksine, nofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarına link değerini iletemez, web sayfasına tarama ve dizinleme izni vermez ve spam bağlantılarının oluşmasını önler.

Dofollow Nedir?

“Dofollow” link, bir web sayfasındaki bir bağlantının arama motorları tarafından takip edilmesini ve bu bağlantıya giden sayfanın SEO sırasında değerlendirilmesini sağladığı bir bağlantı türüdür.

Arama motorları, dofollow linkleri takip ederek, bağlantıya giden sayfanın güncel ve kaliteli bir içeriğe sahip olduğunu belirler. Bu, bağlantıya giden sayfanın arama sonuçlarında yüksek sıralarda görünmesine ve daha fazla trafik kazanmasına yardımcı olur.

Dofollow linkler, standart HTML bağlantılarıdır ve “rel = ‘dofollow'” gibi bir özniteliğe sahip değildir. Eğer bir bağlantıda bir “rel” özniteliği belirtilmemişse, varsayılan olarak dofollow link olarak kabul edilir.

Kısaca, dofollow link, arama motorlarının bağlantıya giden sayfanın SEO değerlendirmesini yapmasını ve sayfanın arama sonuçlarında yüksek sıralarda görünmesini sağlar.

Dofollow Nereler Eklenmelidir?

“Dofollow” linkler, çok fazla kaliteli içeriğe sahip olan ve SEO açısından önemli olan web sayfalarına eklenmelidir. Genel olarak, dofollow linkler aşağıdaki durumlarda eklenmelidir:

 1. İçerik içinde: Kaliteli ve ilgili bir içeriğe sahip olan başka bir web sayfasına bağlantı vermek için içerik içinde dofollow link eklenmelidir.
 2. Partner siteler: Partner sitelerinize verilen bağlantılar genellikle dofollow olarak verilir ve bu partner sitelerinin SEO sırasında değerlendirilmesini sağlar.
 3. Kategori ve etiket sayfaları: Kategori ve etiket sayfaları, bir web sitesindeki içeriğin kategorize edilmesini ve organize edilmesini sağlar. Bu sayfalardaki bağlantılar genellikle dofollow olarak verilir.
 4. Reklam ve sponsorlu bağlantılar: Reklam ve sponsorlu bağlantılar, dofollow olarak verilmelidir ve bu bağlantıların SEO sırasında değerlendirilmesini sağlar.

Ayrıca, dofollow link eklerken, verilen bağlantıların kalitesi ve ilgisi önemlidir. Kötü kalitedeki ve ilgisiz bağlantılar arama motorları tarafından cezalandırılabilir ve web sitesinin SEO performansını düşürebilir.

Kısaca, dofollow linkler, kaliteli ve ilgili içeriğe sahip web sayfalarına, içerik içinde, partner sitelerine, kategori ve etiket sayfalarına, reklam ve sponsorlu bağlantılara eklenmelidir.

“rel=” Özniteliği Nedir?

“rel” özniteliği, HTML bağlantılarında kullanılan bir özniteliktir ve bağlantının amacını tanımlar. “rel” özniteliği, bağlantıya giden sayfanın arama motorları tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini belirler ve bağlantının SEO sırasında ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Örneğin, “rel = ‘nofollow'” özniteliği, arama motorlarının bağlantıya giden sayfayı takip etmemesini ve bu sayfanın SEO sırasında değerlendirilmemesini gerektiğini belirtir. Aksine, “rel = ‘dofollow'” özniteliği, arama motorlarının bağlantıya giden sayfayı takip etmesini ve bu sayfanın SEO sırasında değerlendirilmesini gerektiğini belirtir.

Özet olarak, “rel” özniteliği, HTML bağlantılarının arama motorları tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini belirler ve bağlantının SEO açısından önemini gösterir.

Nofollow Nedir?

Nofollow, HTML içinde kullanılan bir meta etikettir ve arama motorlarının bağlantıları taramasını önler. Nofollow etiketi, bağlantıyı takip etmeyecekleri anlamına gelir ve arama motorlarının bağlantıdaki sayfaların dizinlenmesine izin vermez. Nofollow etiketi, sitenizin link gücünü kaybettiği ve sitenizin SEO performansını olumsuz yönde etkilediği düşüncesi yanlıştır. Nofollow etiketi, özelleştirilmiş linkler için veya güvenilmeyen veya spam içeriğe sahip linkler için kullanılır.

Nofollow Etiketi Kullanımı

Nofollow etiketi, HTML bağlantılarında (<a>) “rel” özniteliği ile belirtilir. Nofollow etiketinin kullanımı şu şekildedir:

<a href=”https://www.example.com/” rel=”nofollow”>Example Link</a>

Bu örnekte, “rel” özniteliği “nofollow” değerine sahiptir ve arama motorlarına bu bağlantının taranması ve dizinlenmesi gerektiği belirtilmez. Aynı şekilde, birden fazla bağlantıda nofollow etiketi kullanmak mümkündür:

<a href=”https://www.example1.com/” rel=”nofollow”>Example Link 1</a>
<a href=”https://www.example2.com/” rel=”nofollow”>Example Link 2</a>
<a href=”https://www.example3.com/” rel=”nofollow”>Example Link 3</a>

Bu örnekte, tüm bağlantılar nofollow etiketi ile işaretlenmiştir ve arama motorlarına bu bağlantıların taranması ve dizinlenmesi gerektiği belirtilmez. Nofollow etiketi, web sayfasının SEO performansını etkilememesi için kullanılır ve web sayfasındaki bağlantıların arama sonuçlarındaki görünürlüğünü etkilemez.

Nofollow Etiketini Kullanırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

“Nofollow” etiketi, arama motorlarına bir web sayfasına bağlantı vermenin nasıl taranması gerektiğini belirler. Nofollow etiketli bağlantılar, arama motorlarına link değerini iletemez ve web sayfasına tarama ve dizinleme izni vermez.

Nofollow etiketi, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Reklam bağlantıları: Eğer bir web sayfası, reklam bağlantılarını nofollow etiketi ile işaretlerse, arama motorları bu bağlantıları tarama ve dizinlemez.
 2. Güvenilmeyen içerikler: Eğer bir web sayfası, güvenilmeyen veya spam içeriklere bağlantı verirse, bu bağlantıları nofollow etiketi ile işaretleyebilir.
 3. User-generated content: Eğer bir web sayfası, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere bağlantı verirse, bu bağlantıları nofollow etiketi ile işaretleyebilir.
 4. Sosyal medya bağlantıları: Eğer bir web sayfası, sosyal medya profillerine bağlantı verirse, bu bağlantıları nofollow etiketi ile işaretleyebilir.

Bu etiket, arama motorlarına web sayfasının SEO performansını etkilememesi için kullanılır. Nofollow etiketi, spam bağlantılarının oluşmasını önler ve web sayfasının arama sonuçlarındaki görünürlüğünü etkilemez. Kısaca, nofollow etiketi, web sayfasının arama motorları tarafından nasıl taranması gerektiğini belirlemek için kullanılan bir etikettir.

Leave A Comment